Rekisteriseloste

Miten käsittelemme henkilötietojasi

1 Johdanto

Tässä käytäntöselosteessa kerrotaan, miten Karman Connect A/S kerää ja käsittelee henkilötietojasi osana liiketoimintaamme ja alla kohdassa 3 kuvattuja toimia.

Näiden henkilötietojen vastuullinen käsittely on välttämätöntä liiketoiminnallisen tavoitteemme ja maineemme suojelun kannalta. Siksi tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten ja miksi keräämme henkilötietojasi, miten näitä tietoja käytetään, milloin tiedot poistetaan ja miten voit saada käyttöoikeuden ja pääsyn omiin henkilötietoihisi.

2 Rekisterinpitäjä

Karman Connect A/S toimii rekisterinpitäjänä tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa käsittelytoimissa, ellei jäljempänä kohdassa 3 toisin mainita.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojesi käsittelystä jäljempänä kohdassa 3 kuvatulla tavalla, ota meihin yhteyttä seuraavilla yhteystiedoilla:

 • Karman Connect A/S
 • CVR-numero (tanskalainen kaupparekisterinumero): 35662448
 • Dalgas Avenue 2F, 2., 8000 Århus C, Tanska

3 Miten käsittelemme henkilötietoja osana toimintaamme

Karman Connect A/S kerää ja käsittelee henkilötietoja monissa eri tilanteissa, ja tietojen keräämisen tarkoitukset, tietojen käyttötarkoitus ja poistoajankohta vaihtelevat tilanteittain. Erityiset toimet, joissa Karman Connect A/S (rekisterinpitäjänä) voi kerätä henkilötietojasi, on siksi kuvattu erikseen jäljempänä.

Käsittelemme tietoja, jotka ovat peräisin useista lainavertailupalveluista eri puolilla Eurooppaa, luodaksemme yleiskuvan lainanottomahdollisuudesta. Henkilötietojesi ensisijaisen käsittelyn, joka liittyy lainojen hakemiseen ja maksatukseen, suorittaa lainanantaja, kuten esimerkiksi pankki. Meidän tehtävämme on vain vertailla ja luetella erilaisia lainanottomahdollisuuksia käyttöösi. Siksi emme tutustu taloudelliseen tilanteeseesi liittyviin erityisiin olosuhteisiin, ellei jäljempänä toisin mainita. 

Palvelumme tarjotaan kahdessa eri muodossa: eli  lainavertailupalveluna, jossa luetellaan lainanottomahdollisuus ja viitataan asiaankuuluviin lainanantajiin (kohta  REF _Ref116469886 \r \h 3.1), ja laajennettuna palveluna, jossa lähetät useita eri tietoja, minkä jälkeen sinulle esitetään luettelo lainanottomahdollisuuksista antamiesi tietojen perusteella (kohta 3.2).

3.1 Lainanvertailupalvelut ilman henkilökohtaista suositusta

3.1.1 Käsiteltävät tiedot ja niiden alkuperä

Keräämme ja käsittelemme tietoja palveluidemme käyttöösi liittyen, kun vierailet lainanvertailupalveluissamme ja verkkosivustoillamme. Odotamme kuitenkin keräävämme sinusta seuraavat henkilötiedot:

 • Sähköiset tunnistetiedot ja toimintalokit (IP-osoite, evästeet jne.)
 • Sijaintitiedot

3.1.2 Miksi käsittelemme tietoja

Henkilötietoja käsitellään palveluidemme tarjoamiseksi henkilökohtaisesti mukautettujen lainamahdollisuuksien esittelemiseksi ja verkkosivustojemme kehittämiseksi edelleen.

3.1.3 Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Muiden kuin arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on:

 • Meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaaminen, kun tällaiset oikeudet ohittavat perusoikeutesi ja perusvapautesi. Tämä oikeusperusta on esitetty yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) kappaleessa f. Kyseiset oikeutetut edut ovat palveluidemme kehittäminen ja tarjoamiemme tietojen mukauttaminen sinulle. Sinulla on oikeus vastustaa tällaista tietojen käsittelyä milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä (katso kohta 2 yltä).

3.1.4 Tietojen jakaminen

Tiedot jaetaan IT-toimittajillemme (tietojenkäsittelijöille), jotka tallentavat tiedot puolestamme ja käsittelevät tietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Tämä kattaa isännöinti- ja pilvipalveluntarjoajat, markkinointialustat ja mainontatyökalut (mukaan lukien Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads) ja Google Analytics.

Tietojen käsittelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin (eli kolmansiin maihin), joissa ei ole vastaavaa suojan tasoa kuin EU-/ETA-alueella. Varmistamme, että oikeutesi on suojattu ja että suojaustaso säilyy näiden tiedonsiirtojen yhteydessä, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimuksilla, vrt. GDPR-asetuksen artiklan 46(2) kappale c. Jos haluat kopion näistä vakiosopimuksista, ota meihin yhteyttä (katso kohta 2 yltä).

3.1.5 Kuinka kauan säilytämme tietoja

Henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan tietojen keräämisestä.

3.2 Lainanvertailupalvelut mukautetuilla lainanottomahdollisuuksilla

3.2.1 Käsiteltävät tiedot ja niiden alkuperä

Edellä kohdassa 3.1 mainittujen ja käsiteltyjen tietojen lisäksi voit halutessasi antaa meille lisätietoja, joiden tarkoituksena on saada tietoa mukautetuista lainajärjestelyistä annettujen tietojen perusteella. Voit antaa lisätietoja esimerkiksi sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse. Tämä vaihtoehto on saatavilla tietyillä Karman Connect A/S:n alustoilla. Luovutat tiedot meille ja päätät, mitä tietoja olet valmis luovuttamaan. Odotamme kuitenkin keräävämme sinusta seuraavat henkilötiedot: 

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot sinua kiinnostavan lainan tyypistä, mukaan lukien lainasumma, lainen takaisinmaksuaika ja se, onko kyseessä kollektiivinen laina (siltä osin kuin tiedot tietystä tapauksesta katsotaan henkilötiedoiksi)

Sinun tulee tietää, että jotta voimme tehdä sopimuksen kanssasi, sinun on annettava useita edellä mainituista henkilötiedoista. Tietojen toimittamatta jättäminen voi johtaa siihen, että emme pysty näyttämään pyydettyjä lainajärjestelyjä.

3.2.2 Miksi käsittelemme tietoja

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän palvelujen tarjoamiseksi rekisteröidylle taholle mukautettujen lainajärjestelyjen yhteydessä.

3.2.3 Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Muiden kuin arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on:

 • Sopimuksen tekeminen kanssasi tai tekemäsi sopimuksen täytäntöönpano. Tämä oikeusperusta on esitetty yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) kappaleessa (b).
 • Henkilötietojen luovuttamisen liikekumppanille, kuten esimerkiksi työttömyysturvakassalle tai vakuutusyhtiölle (katso alla), tarjouksen tekemiseksi sinulle on perustuttava suostumukseesi. Tämä oikeusperusta on esitetty yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) kappaleessa (a). Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä (katso kohta 2 yltä).

3.2.4 Tietojen jakaminen

Kohdassa 3.1.4 kuvatun tietojen jakamisen lisäksi voimme jakaa tietojasi tietojenkäsittelijöiden kanssa markkinoinnin automatisoinnin puitteissa lisäkäsittelyä varten. 

Henkilötietojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle/liikekumppanille perustuu suostumukseesi. Yhteistyökumppaneitamme voivat olla esimerkiksi Kansaneläkelaitos, muu työttömyysturvan maksaja tai vakuutusyhtiöt, jotka ilmoitetaan selkeästi, kun suostut tällaiseen tietojen siirtoon.

Tietojen käsittelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin (eli kolmansiin maihin), joissa ei ole vastaavaa suojan tasoa kuin EU-/ETA-alueella. Varmistamme, että oikeutesi on suojattu ja että suojaustaso säilyy näiden tiedonsiirtojen yhteydessä, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimuksilla, vrt. GDPR-asetuksen artiklan 46(2) kappale c. Jos haluat kopion näistä vakiosopimuksista, ota meihin yhteyttä (katso kohta 2 yltä).

 3.2.5 Kuinka kauan säilytämme tietoja

Henkilötietoja säilytetään enintään kaksi vuotta niiden keräämisestä.

3.3 Markkinointi ja uutiskirjeet

3.3.1 Käsiteltävät tiedot ja niiden alkuperä

Jos annat suostumuksesi, voimme käsitellä seuraavia tietoja suoramarkkinointitarkoituksissa:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

3.3.2 Miksi käsittelemme tietoja

Käsittelemme tietojasi kohdennetun markkinointiaineiston lähettämiseksi. Voimme esimerkiksi lähettää uutiskirjeitä sähköpostitse tai tekstiviestillä lainamarkkinoiden yleisistä ehdoista, henkilökohtaisesta taloudenpidosta ja päivitetyistä lainaluetteloista sellaisilta lainanantajilta, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

3.3.3 Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Muiden kuin arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on:

 • Suostumuksesi. Tämä oikeusperusta on esitetty yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6(1) kappaleessa (a). Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä (katso kohta 2 yltä).

3.3.4 Tietojen jakaminen

Voimme jakaa tietoja sellaisten tietojenkäsittelijöiden kanssa, jotka auttavat meitä markkinointiaineiston jakamisessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi alustan tarjoajan sähköpostimarkkinointikampanjan määrittämistä ja lähettämistä varten.

Tietojen käsittelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin (eli kolmansiin maihin), joissa ei ole vastaavaa suojan tasoa kuin EU-/ETA-alueella. Varmistamme, että oikeutesi on suojattu ja että suojaustaso säilyy näiden tiedonsiirtojen yhteydessä, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymillä vakiosopimuksilla, vrt. GDPR-asetuksen artiklan 46(2) kappale c. Jos haluat kopion näistä vakiosopimuksista, ota meihin yhteyttä (katso kohta 2 yltä).

3.3.5 Kuinka kauan säilytämme tietoja

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin meillä on voimassa oleva suostumus ja enintään vuosi sen jälkeen, kun suostumusta on viimeksi käytetty markkinointiaineiston lähettämiseen.

4 Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus milloin tahansa käyttää kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi:

 • Käyttöoikeus ja pääsy: Sinulla on oikeus saada käyttöoikeus ja pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin tietoihin ja useisiin muihin tietoihin.
 • Oikaisu: Sinulla on oikeus saada henkilötietosi oikaistuiksi.
 • Poistaminen: Tietyissä erityistilanteissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuiksi ennen tavanomaista poistamisajankohtaa.
 • Rajoittaminen: Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos rajoitusoikeus on voimassa, voimme käsitellä tietoja vain – niiden säilyttämistä lukuun ottamatta – suostumuksellasi tai oikeudellisen kanteen laatimiseksi, esittämiseksi tai sellaista vastaan puolustautumiseksi tai toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeän yleisen edun vuoksi.
 • Tietojen siirrettävyys: Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada kopio antamistasi henkilötiedoista jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä. Pyyntösi käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Otamme sinuun tarvittaessa yhteyttä ja pyydämme lisätietoja, joita tarvitaan pyyntösi asianmukaiseen käsittelyyn.

Lisätietoja oikeuksistasi saat Tanskan tietosuojaviraston verkkosivustosta www.datatilsynet.dk.

5 Valituksen tekeminen

Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa meihin yhteyttä. Yhteystietomme on lueteltu yllä olevassa kohdassa 2.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojavirastolle. Valituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteella [email protected] tai Tanskan tietosuojaviraston verkkosivuston www.datatilsynet.dk kautta.

6 Tietosuojakäytäntömme päivittäminen

Karman Connect A/S voi päivittää tätä tietosuojaselostetta jatkuvaluontoisesti, kun se on tarpeen, jotta voimme tarjota todenmukaisen kuvauksen tavastamme käsitellä henkilötietoja.

Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi lokakuussa 2022.